Seminarium AI Bay 25.03.2021

AI Bay i DIH4.AI serdecznie zapraszają na seminarium z cyklem wykładów z zakresu sztucznej inteligencji. Seminarium będzie zorganizowane zdalnie i prowadzone będzie w języku polskim. Dalsze informacje poniżej.

AI Bay i DIH4.AI zapraszają 25.03.2021 na seminarium z blokiem następujących wykładów:

17.30-18.05: Zbigniew Nawrat, Robin Heart AI, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im.Prof.Zbigniewa Religi oraz Śląski Uniwersytet Medyczny

18.05-18.40: Łukasz Osowski, Robert Różański, Czy można żyć zdrowiej i dłużej? Wnioski z badania historii stanu zdrowia ponad 0.5 miliona ludzi, Lab4Life

18.40-19.15: Mateusz Glembin, Aleksander Obuchowski, Jak sztuczna inteligencja pomaga walczyć z guzami nerek?, Politechnika Gdańska

W czasie i po wykładach przewidywana jest dyskusja.

Spotkanie będzie zorganizowana za pośrednictwem platformy Zoom. Prosimy o rejestrację w celu uzyskania linku do spotkania (zostanie przesłany najpóxniej dzień przed spotkaniem).

Informacja o wykładowcach

Dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, prof. IPS – naukowiec, wynalazca, nauczyciel, wizjoner.

Fizyk teoretyk z wykształcenia (1984 ukończył Uniwersytet Śląski), doktorat ze sztucznego serca (1996 SUM), habilitacja z robotyki chirurgicznej (2013 SUM), prof.IPS FRK (2016). 30 lat temu został przyjęty do Katedry Kardiochirurgii przez prof. Zbigniewa Religę, gdzie tworzył podstawy projektu polskiego sztucznego serca (razem z inżynierem Romanem Kustoszem). W 2018 r. wrócił do Katedry Biofizyki Śląskiego  Uniwersytetu Medycznego (SUM). Współtworzył Instytut Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi IPS FRK, którym kierował od 2008 r. do 2020 r. (był zastępca prof. Z.Religi na tym stanowisku od 1998 r.) IPS FRK (www.frk.pl). Obecnie jest Dyrektorem Kreatywnym FRK. Jest członkiem Rady Naukowej kierunku Fizyka Medyczna na US – dał wykład inauguracyjny na tym kierunku, prowadzi zajęcia i opiekuje się pracami magisterskimi.W SUM od 1999 r. wykładał jedyny w Polsce przedmiot dla studentów medycyny pt. „Sztuczne narządy” – obecnie „Podstawy badań naukowych”. Od 2018 prowadzi dla doktorantów „Robotics in healthcare”. Znany jest ze wspierania aktywnej, innowacyjnej młodzieży, start-upów itp. Prowadzone przez niego Koło Naukowe (STN im. prof Zbigniewa Religi –  tym roku liczy ponad 250 osób ) znane jest z promowania nowoczesnej chirurgii i bioinżynierii. Twórca Akademickiego Pasa Startowego Innowacji Medycznej. Jest członkiem obecnej Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaprojektowane przez niego komory wspomagania serca POLVAD ratują od 28 lat pacjentów. Ekspert w dziedzinie testowania protez serca. Jako pierwszy w kraju wprowadził i rozwija z zespołem medyczne zastosowania technologii wirtualnej przestrzeni oraz metody symulacji operacji chirurgicznych. Jest nazywany ojcem robota Robin Heart – pierwszego polskiego i europejskiego robota chirurgicznego, który ma szanse wkrótce na wdrożenie kliniczne. W 2019 r. podpisano umowę sprzedaży licencji firmie Meden Inmed na pierwszego z robotów – robota toru wizyjnego Robin Heart PortVisionAble (PVA). Kolejne roboty czekają na komercjalizację. Pionier robotyki medycznej. Jest założycielem (2010) i prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej (WWW.medicalrobots.eu) oraz redaktorem czasopisma Medical Robotics Reports (www.medicalrobticsreports.eu). Nawrat jest, twórcą i organizatorem  odbywających się cyklicznie od wielu lat konferencji i warsztatów: BioMedTech Silesia (zupełnie nowa koncepcja tematycznej konferencji dla profesjonalistów i hobbystów, dla młodzieży i naukowców, od 2019 r.  również Szkoła Wynalazców – Warsztaty dla nauczycieli; www.biomedtech.eu), Roboty Medyczne (prawdopodobnie najstarsza cyklicznie odbywająca się konferencja naukowa w tej dziedzinie na świecie), Warsztaty Chirurgiczne (od narzędzi klasycznych do zrobotyzowanych), spotkania twórców sztuk wszelakich związanych zawodowo z medycyną; Konfrontacje Medycyna i Sztuka. Wielokrotnie prowadził kawiarnie naukowe np. z cyklu Officyna Naukowa. Wszystkie organizowane spotkania w sumie gromadzą rocznie około tysiąca uczestników. Współautor/autor/redaktor 7 książek i kilkunastu patentów, bibliografia liczy 350 pozycji. Granty – w sumie 16 jako kierownik lub podwykonawca, działających zakresie od technologii membranowej, protez serca, protez zastawek serca, wykorzystania metod symulacji i komputerowego planowania operacji do konstrukcji i badań robotów chirurgicznych ( w tym 6 projektów europejskich). Wielokrotnie nagradzany m.in. ceni sobie: Nagroda Ministra Zdrowia I stopnia w roku 1993 za wdrożenie do kliniki polskich  komór wspomagania serca, Honorowy Złoty Inżynier Przeglądu technicznego 2007, Laureat wyróżnienia imienia św Kamila – 2008 (nagroda społeczności miasta Zabrze), Hipokrates 2018 (Tytuł profesjonalnego jury konkursu Dziennika Zachodniego), a z odznaczeń wymieńmy tylko Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011). W poprzednim roku na liście 100 najbardziej wpływowych osób w medycynie Pulsu Medycyny.

Łukasz Osowski – Jest współzałożycielem Lab4Life, firmy zajmującej się badaniem wpływu stylu życia na zdrowie. Wcześniej współtworzył syntezator mowy IVONA używany przez 200 milionów ludzi na świecie. Technologia syntezy mowy IVONA w 2006 roku została uznana za najlepszą na świecie, pokonując rozwiązania m.in. IBM, Microsoft czy ośrodków naukowych z całego świata. Łukasz został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zdobył nagrodę Ernst & Young Przedsiębiorca Roku, National Geographic Traveler of the Year, nagrodę za najlepszą polską pracę magisterską o walorach użytkowych. Zdobył także Puchar Regat Prezydenta Miasta Gdańska.

Robert Różański – Specjalista uczenia maszynowego, Senior Applied Scientist w vika.life. Z wykształcenia biotechnolog, filozof i informatyk. Doktoryzował się w Manchester University z uczenia maszynowego. Od 2017 pracuje w projektach badawczych dla przemysłu. W wolnym czasie współpracuje z badaczkami z GUMedu oraz popularyzuje wiedzę o uczeniu maszynowym w ramach społeczności MLGdańsk.

Mateusz Glembin – Absolwent kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2016 roku pracownik Oddziału Urologii szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku. Członek Polskiego Towarzystwo Urologicznego. Konsultant medyczny w grupie Radiato.ai. Współtwórca systemu TITAN (Technology In Tumor Analysis) zrealizowanego w ramach projektu „Ocena złośliwości guza nerki na podstawie zdjęć TK” realizowanego w ramach projektu e-Pionier. Współtwórca systemu MIDAS – Medical Image Dataset Annotation Service, który zdobył nagrodę w konkursie EIT Digital / The European Institute of Innovation & Technology (2020).

Aleksander Obuchowski – Student II stopnia na kierunku Fizyka Techniczna, specjalność Informatyka Stosowana, na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. AI Research Engineer w SentiOne odpowiedzialny za tworzenie architektur sieci neuronowych służących do klasyfikacji tekstu, ekstrakcji słów kluczowych i analizy semantycznej. Co-founder i Lead AI Architect w grupie Radiato.ai, która jest interdyscyplinarnym zespołem założonym na Politechnice Gdańskiej. Zespół realizuje projekty TITAN (Technology In Tumor Analysis), MIDAS (Medical Image Dataset Annotation Service) oraz morfeusz.ai (określanie prawdopodobieństwa ciężkiego przebycia COVID-19 na podstawie danych obrazowych oraz wyników badań laboratoryjnych). Laureat II miejsca w Niezależnych Ogólnopolskich Mistrzostwach w Analizie Danych (Politechnika Wrocławska 2019). Finalista konkursu Best Student Abstract na konferecnji The Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (2020).

Serdecznie zapraszamy!

Jacek Rumiński

AI Bay / DIH4.AI

Treść klauzuli informacyjnej RODO
GDPR Information
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na Politechnice Gdańskiej oraz informacje o danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie Politechniki Gdańskiej: https://pg.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/rodo