Hub

Podstawowym celem i zdaniem dih4.ai jest dostarczanie rozwiązań z dziedziny nowoczesnych technologii oraz wspieranie innowacyjnych
projektów. Zapewniamy wsparcie zarówno w fazie wytwarzania, jak i komercjalizacji. Dajemy dostęp do naszej bazy wiedzy, technologii oraz
dobrych praktyk, a także zapewniamy usługi doradcze, szkoleniowe i wdrożeniowe z zakresu AI, robotyki, automatyzacji procesów, Internetu
Rzeczy (Internet of Things – IoT) oraz bezpieczeństwa w cyfrowym świecie.

Wsparcie związane z cyfrową transformacją działalności, które oferujemy firmom, organizacjom oraz samorządom, świadczymy w przystępnej, obrazowej formie „fabryki uczącej” (ang. learning factory). Uczestnictwo w organizowanych w ramach tego warsztatach, demonstracjach działania, testach oraz możliwość naocznego sprawdzenia implementacji na zasadzie PoC (ang. Proof of Concept), pomaga rozwijać kompetencje niezbędne do przeprowadzenia efektywnego przejścia do świata Przemysłu 4.0.

Hub Innowacji Cyfrowych dih4.ai jest współtworzony przez konsorcjum Voicelab.ai i Politechniki Gdańskiej oraz prawie 20 partnerów. Zespół ekspertów pracujących w hubie jest w stanie proponować szybkie i celne propozycje rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania Twojej firmy w świecie Przemysłu 4.0. W październiku 2019 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii umieścił dih4.ai wśród liderów Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs) w Polsce. Konsorcjum dostarcza innowacyjne rozwiązania z dziedziny AI w obszarze technologii głosowych i przetwarzania sygnałów.

https://dih4.ai/pl/about-us