Cele klubu

Klub AI Bay – Zatoka Sztucznej Inteligencji powstał w 2018 r. z na Politechnice Gdańskiej.

Celem klubu jest integracja kompetencji osób i dostępu do zasobów Uczelni w obszarze sztucznej inteligencji, ukierunkowana na zwiększenie osiągnięć naukowych i opracowywanie innowacyjnych rozwiązań AI o potencjale wdrożeniowym.

Ważnym celem działalności klubu będzie również podniesienie rozpoznawalności Politechniki Gdańskiej w obszarze badań związanych ze sztuczną inteligencją. Ambicją klubu jest postrzeganie Politechniki Gdańskiej jako kluczowej jednostki stymulującej działania badawcze, rozwojowe i edukacyjne w Polsce Północnej.

Podstawowe działania klubu obejmować będą wymianę informacji (np. o projektach badawczych), transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, realizacje interdyscyplinarnych prac badawczych, promocje badan naukowych poprzez media elektroniczne oraz w czasie dedykowanych wydarzeń naukowych, tworzenie współdzielonych repozytoriów danych.

Planowane działania obejmują m.in.:
  • cykliczne spotkania klubu o charakterze szkoleniowym, informacyjnym i promocyjnym
  • elektroniczną wymianę informacji (o projektach, osiągnięciach, bazach danych i innych zasobach)
  • przygotowywanie i konsultację prac naukowych i wniosków o granty badawcze
  • organizacje wydarzeń specjalnych, m.in. konferencje "GUT day for AI" – ukierunkowaną na promocję badań z zakresu AI na PG (na wszystkich wydziałach)
  • merytoryczne reprezentowanie PG w panelach i innych forach kształtujących politykę badań w zakresie AI (szczególnie z uwzględnieniem wytycznych UE)
  • organizację szkoleń i innych wydarzeń podnoszących kwalifikacje w zakresie sztucznej inteligencji
  • współpracę w zakresie organizacji czy wymiany informacji o stażach naukowych, wymianie naukowej, szkołach letnich itp.
  • współtworzenie i wymianę algorytmów czy modeli uczenia maszynowego lub innych rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji
  • wymianę doświadczeń oraz wzajemną pomoc w organizacji zorganizowanych działań edukacyjnych w obszarze nowych przedmiotów, studiów podyplomowych i innych aspektów oferty edukacyjnej PG
  • organizację konkursów w zakresie sztucznej inteligencji z nagrodami od instytucji, firm czy uczelni

Struktura klubu