W czasie jednodniowego spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się ze światowymi trendami w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji, wynikami prowadzonych badań na PG, wymienić doświadczenia oraz zacieśnić współpracę na płaszczyźnie naukowo–przemysłowej.

W programie przewidziane są prezentacje, demonstracje z wystawą rozwiązań SI, pokazy robotów oraz wiele konkursów z nagrodami.

LINK DO PRZESYŁANIA PRAC NA KONKURS (tylko zarejestrowani uczestnicy)

Wydarzenie skierowane jest do bardzo szerokiego grona odbiorców, zaczynając od naukowców prowadzących badania na uczelniach, poprzez przedstawicieli form, otoczenia biznesowego i społeczno–gospodarczego, a także studentów i uczniów szkół średnich.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Informacje szczegółowe

  • Termin: 2 czerwca 2023 r. godz. 9.00 – 16.00
  • Miejsce: Audytorium budynku B WETi PG
  • Organizator: międzywydziałowy klub politechniczny AI Bay
  • Udział: darmowy
  • Program: pobierz szczegółowy program konferencji tutaj
  • Rejestracja: poprzez poniższy formularz

Wykład inauguracyjny

Sztuczna inteligencja: skąd przyszła i dokąd zmierza

prof. Jacek Maciej Żurada, czł. PAN, absolwent PG, autor jednego z pierwszych podręczników w zakresie sztucznej inteligencji i sieci neuronowych, odznaczony wieloma wyróżnieniami amerykańskimi, polskimi oraz międzynarodowymi.