Seminarium AI Bay 27.01.2022

AI Bay i DIH4.AI serdecznie zapraszają 27.01.2022 na seminarium z cyklem wykładów dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji.

17.30-17.55: dr inż. Paweł Syty, Uczenie maszynowe w modelowaniu nanostruktur złożonych z nanocząstek złota i srebra, Politechnika Gdańska

18.00-18.25: Barbara Klaudel, Explainable AI for Photon Science Data Reduction, Politechnika Gdańska

W trakcie spotkania przewidywana jest żywiołowa dyskusja.

Spotkanie będzie zorganizowane za pośrednictwem platformy Zoom. Prosimy o rejestrację w celu uzyskania linku do spotkania (zostanie przesłany najpóźniej dzień przed spotkaniem).

Informacja o wykładowcach

Paweł Syty – absolwent i pracownik PG, adiunkt w Instytucie Fizyki i
Informatyki Stosowanej, w Zakładzie Fizyki Teoretycznej i Informatyki
Kwantowej. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe z pogranicza
fizyki (głównie mechanika kwantowa i plazmonika), inżynierii
biomedycznej (biosensory, obrazowanie medyczne) i informatyki (analiza i
przetwarzanie danych metodami uczenia maszynowego, programowanie
mikrokontrolerów). Jest współtwórcą i kierownikiem studiów podyplomowych
„Programowanie i bazy danych”. Był współautorem, kierownikiem i/lub
wykonawcą w kilkunastu projektach badawczych, badawczo-rozwojowych i
dydaktycznych – w ramach PG i/lub firm zewnętrznych (m.in. Nlightnin
Production, Fido Intelligence), które zdobywały nagrody i wyróżnienia za
swoją innowacyjność a ich produkty były z powodzeniem wdrażane.
Organizował wiele międzynarodowych konferencji naukowych i
dydaktycznych. Odznaczony medalem KEN. Jest współzałożycielem grupy
Radiato.ai, rozwijającej narzędzie TITAN (Technology In Tumor Analysis)
do wspierania diagnostyki guzów nerek oraz MIDAS (Medical Image Dataset
Annotation Service) do zarządzania zestawami danych medycznych dla
uczenia maszynowego (nagroda EIT Digital).

Barbara Klaudel – studentka automatyki i robotyki na Politechnice Gdańskiej. Odbyła staż w Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, gdzie pracowała nad systemem do przetwarzania wyników eksperymentów rentgenografii strukturalnej. Poza tym zajmuje się opracowywaniem rozwiązań wykorzystujących AI w medycynie i jest członkinią grupy badawczej Radiato.ai oraz CEO startupu MIDAS.

Serdecznie zapraszamy!

Jacek Rumiński

AI Bay / DIH4.AI

Zgłoszenie udziału:

Treść klauzuli informacyjnej RODO
GDPR Information
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na Politechnice Gdańskiej oraz informacje o danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie Politechniki Gdańskiej: https://pg.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/rodo