Trzecie spotkanie klubu – na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Spotkanie odbędzie się 28 marca na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, w Audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa, Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI) kondygnacja 1 (80-214 Gdańsk, M. Smoluchowskiego 17), rozpoczęcie o godzinie 18:00.

Szczegółowa agenda:

18:00-18:05 – powitanie gości przez dr. hab. Karola Połoma koordynatora Klub AI Bay w GUMed

Panel I 18:05-19:00 – prezentacja możliwości i zastosowań AI w różnych obszarach medycyny:

  1. dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. nadzw. (Katedra Inżynierii Biomedycznej PG): „Sztuczna inteligencja w diagnostyce i terapii”
  2. dr inż. Michał Grochowski (Katedra Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki PG): „Wytłumacz mi dlaczego tak uważasz, czyli jak zrozumieć decyzje systemów inteligentnych”
  3. dr inż. Agnieszka Sabisz (II Zakład Radiologii GUMed): „Potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji w obrazach mózgowia – prezentacja projektów badawczych”
  4. dr hab. Jacek Kot (Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego GUMed): „Holistic Emergency Bidirectional Telemedicine”
  5. dr hab. Jacek Zieliński, prof. nadzw. (Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej GUMed), dr inż. Jacek Lebiedź (Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych PG): „Wirtualny człowiek”
  6. dr inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. nadzw. (Katedra Technologii Polimerów PG): „Nowe degradowane i antybakteryjne materiały do druku 3D w technologii FDM”
  7. Daniel Korzewka (Amazon): „Automatyczna ocena i rekonstrukcja mowy dyzartrycznej”
  8. Paweł Stoworowicz (PyData Trójmiasto): „PyData Trójmiasto – parę słów o lokalnej społeczności IT”
  9. dr inż. Magdalena Urbanowicz (Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, PG): „Możliwości finansowania badań i innowacji w programie HORYZONT2020”

Panel II 19:00-19:45 – dyskusja, informacja o trybie zgłaszania się chętnych do współpracy oraz zakończenie spotkania

Mapa z miejscem spotkania: