Seminarium AI Bay 15.12.2022

AI Bay, DIH4.AI serdecznie zapraszają 15.12.2022, w godzinach 17:30-19:15 na zdalne seminarium z cyklem wykładów dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji.

17.30-18.00: Jan Cudzik, Automatyzacja procesu kreatywnego w
projektowaniu architektonicznym – metoda oceny chłonności działki
, Politechnika Gdańska

18.00-18.30: Justyna Fercho, Patryk Jasik, Perspektywy
wykorzystania metod uczenia maszynowego w diagnostyce tętniaków
wewnątrzczaszkowych,
UCK/Gdański Uniwersytet Medyczny i Politechnika Gdańska

18.30-19.00: Dagmara Budnik-Przybylska, Paweł Syty,   Dagmara Budnik-Przybylska (UG) i  Paweł Syty (PG), Wyobrażenia kierowane i samodzielnie tworzone – różnice w poziomie przewodnictwa skóry, Uniwersytet Gdański i Politechnika Gdańska

W trakcie spotkania przewidywana jest żywiołowa dyskusja.

Spotkanie będzie zorganizowane za pośrednictwem platformy Zoom. Prosimy o rejestrację w celu uzyskania linku do spotkania (zostanie przesłany najpóźniej dzień przed spotkaniem).

Informacja o wykładowcach:

Jan Cudzik (dr inż. arch.) jest adiunktem w Katedrze Architektury Miasta i Przestrzeni Nadwodnych oraz Kierownikiem Laboratorium Cyfrowych Technologii. Obecnie prowadzi badania naukowe dotyczące między innymi architektury kinematycznej, cyfrowych technik wspomagających projektowanie architektoniczne, cyfrowej fabrykacji, form sztucznej inteligencji w architekturze i sztuce. Jan Cudzik jest również Kierownikiem Badań w OutlineAI, spółce zajmującej się wprowadzeniem rozwiązań z zakresu AI do architektury.  Jego teksty ukazują się w publikacjach polskich i zagranicznych, między innymi: Artificial Intelligence Aided Architectural Design, A design framework and a
digital toolset supporting the early-stage explorations of responsive kinetic Building skin concepts, Kinematics as an answer to the current need to create a re-configurable space in art and architecture,  The CDIO model in architectural education and research by design,  Robotics in architectural education, Parametric design in architectural education. Jest również autorem monografi wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej: Ruch w architekturze.

Justyna Małgorzata Fercho (lek. med)  jest absolwentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie jest doktorantką w Katedrze i Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku i pracuje w Klinice Kardiochirurgii na Oddziale Transplantacji Płuc. Jest również Koordynatorem Przeszczepów Płuc i Serca w UCK oraz Sekretarzem EJTCM (European Journal of Translational and Clinical Medicine). Zna biegle trzy języki (angielski, francuski i hiszpański) oraz podstawy niemieckiego. Interesuje się piłką nożną i łyżwiarstwem. Jej niemedycznymi pasjami są rower i podróże z plecakiem.

Patryk Jasik (dr inż.) jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Fizyki
Teoretycznej i Informatyki Kwantowej Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFTiMS PG. Prowadzi badania z zakresu fizyki molekularnej i chemii kwantowej (m.in.
badania struktury rowibracyjno-elektronowej małych układów molekularnych,
badania dynamiki procesów indukowanych światłem, uczenie maszynowe w fizyce i
chemii) oraz inżynierii biomedycznej (m.in. badania ludzkich
stanów emocjonalnych na podstawie EEG, wykrywanie schorzeń stawów biodrowych na
podstawie obrazów RTG, rozpoznawanie złośliwości guzów nerek na podstawie
obrazów TK). Jest współtwórcą i kierownikiem studiów podyplomowych
„Inżynieria Danych Data Science”. Realizował kilka projektów B+R jako
kierownik lub wykonawca. Jest współtwórcą interdyscyplinarnej grupy badawczej
Radiato.ai, która stworzyła system służący do określania prawdopodobieństwa
złośliwości guzów nerek o nazwie TITAN. Jest również współzałożycielem politechnicznego klubu Zatoka Sztucznej Inteligencji (AI Bay).

Dagmara Budnik-Przybylska – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich z psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych: Psychologia Sportu, Doradztwo Zawodowe oraz licencjackich na kierunku Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną. Pracuje od 2005 roku w Zakładzie Psychologii Sportu Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, pełni funkcję z-cy kierownika Studiów Podyplomowych z Psychologii Sportu oraz opiekuna Sekcji Psychologii Sportu koła naukowego ANIMA. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek zarządu Sekcji Psychologii Sportu przy PTP, członek Europejskiej Federacji Psychologii Sportu (FEPSAC). Trzykrotnie przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu Praktyczna Psychologia Sportu z udziałem gości zagranicznych oraz członek komitetu naukowego. Pięciokrotnie nominowany psycholog olimpijski oraz certyfikowany psycholog sportu klasy mistrzowskiej. Autorka lub współautorka kilkudziesięciu opublikowanych artykułów naukowych z zakresu psychologii sportu. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczącą wyobrażeń w sporcie.

Paweł Syty – absolwent i pracownik PG, adiunkt w Instytucie Fizyki i Informatyki Stosowanej, w Zakładzie Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe z pogranicza fizyki (głównie mechanika kwantowa i plazmonika), inżynierii biomedycznej (biosensory, obrazowanie medyczne) i informatyki (analiza i przetwarzanie danych metodami uczenia maszynowego, programowanie mikrokontrolerów). Jest współtwórcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Programowanie i bazy danych”. Jest współzałożycielem grupy Radiato.ai, rozwijającej narzędzie TITAN (Technology In Tumor Analysis) do wspierania diagnostyki guzów nerek oraz MIDAS (Medical Image Dataset Annotation Service) do zarządzania zestawami danych medycznych dla uczenia maszynowego.

Serdecznie zapraszamy!

Jacek Rumiński

AI Bay / DIH4.AI / Katedra Inżynierii Biomedycznej

Zgłoszenie udziału:

Treść klauzuli informacyjnej RODO
GDPR Information
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na Politechnice Gdańskiej oraz informacje o danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie Politechniki Gdańskiej: https://pg.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/rodo