Spotkanie inauguracyjne

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu inauguracyjnym klubu AI Bay – Zatoka Sztucznej Inteligencji, które odbędzie się 17 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Budynku B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, Audytorium nr 1, NE 131.

Spotkanie ma charakter otwarty, a w szczególności kierowane jest do:

 • pracowników naukowych i studentów uczelni wyższych
 • kół studenckich, klubów, fundacji i zrzeszeń związanych ze sztuczną inteligencją w szerokim rozumieniu
 • organizacji wspierania przedsiębiorczości i innowacji (przedstawicieli parków technologicznych, klastrów, izb gospodarczych)
 • administracji rządowej i samorządowej
 • przedstawicieli biznesu i pracowników firm branżowych
 • nauczycieli i uczniów szkół średnich zainteresowanych rozwojem kompetencji w obszarze AI
 • pasjonatów nie wymienionych wyżej

Mamy nadzieję, że spotkanie to stanie się inspiracją do powstania innych klubów sztucznej inteligencji na pomorskich uczelniach, a w niedalekiej przyszłości przyczyni się do budowy pomorskiego hub’u sztucznej inteligencji, zrzeszającego uczelnie, instytucje, firmy oraz inne organizacje.

Ramowy program spotkania:

 1. 18.00 -18.05 Powitanie
 2. 18.05 -18.40 Wykład: Sztuczna inteligencja: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy
 3. 18.40 -19.00 Dyskusja
 4. 19.00 -19.15 Prezentacja: Klub Zatoka Sztucznej Inteligencji na PG
 5. 19.15 -19.30 Prezentacja: inicjatywa powołania pomorskiego hub’u w zakresie sztucznej inteligencji
 6. 19.30 – 20.00 Dyskusja i wnioski
 7. Zakończenie spotkania

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wprowadziliśmy bezpłatną rejestrację na spotkanie klubu: