GUT Day for AI – zaproszenie

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na konferencję GUT Day for AI, która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej dnia 14 maja 2019 r. Konferencja ma na celu promocję zagadnień z zakresu sztucznej inteligencji. W czasie jednodniowego spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z wynikami prowadzonych badań na Politechnice Gdańskiej, wymienić doświadczenia oraz zacieśnić współpracę na płaszczyźnie naukowo–badawczo–przemysłowej. Na konferencji GUT Day for AI swoje referaty wygłoszą naukowcy reprezentujący wszystkie wydziały Politechniki Gdańskiej, prezentując swoje projekty i najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja.

Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji:

08:30 – 09:00 Rejestracja
09:00 – 09:10 Rozpoczęcie, Powitanie i Wprowadzenie
09:10 – 09:30 dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG – Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa „Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w energetyce
09:30 – 09:50 prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, prof. zw. PG – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska „Sztuczne sieci neuronowe w rozpoznawaniu i śledzeniu obiektów morskich i w hydrografii
09:50 – 10:10 dr inż. Michał Grochowski – Wydział Elektrotechniki i Automatyki „Jak rozsądnie korzystać z systemów inteligentnych?
10:10 – 10:40 Przerwa kawowa nr 1
10:40 – 11:00 prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki, prof. zw. PG – Wydział Zarządzania i Ekonomii „Inteligentna inżynieria wiedzy z decyzyjnym DNA
11:00 – 11:20 mgr inż. Miłosz Wieczór – Wydział Chemiczny „O inteligencji chemików: jak zdigitalizować chemiczną intuicję?
11:20 – 11:40 dr inż. arch. Jan Cudzik, mgr inż. arch. Kacper Radziszewski – Wydział Architektury „Czy potrzebujemy jeszcze architektów?
11:40 – 12:00 mgr inż. Agnieszka Krawczyk-Kłos – Centrum Transferu Wiedzy i Technologii „Działalność CTWT w obszarach S2B – science to business i B2S – business to science
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa nr 2
12:30 – 12:50 dr inż. Patryk Jasik, inż. Adrian Kastrau – Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej „Oznaczanie ludzkich stanów emocjonalnych na podstawie sygnałów EEG – model klasyfikacyjny
12:50 – 13:10 dr hab. inż. Marek Galewski, prof. nadzw. PG – Wydział Mechaniczny „Roje i neurony w modelowaniu układów mechanicznych
13:10 – 13:30 dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. nadzw. PG – Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki „Sztuczna inteligencja w analizie danych multimedialnych
13:30 – 14:00 Dyskusja, Wnioski i Zakończenie

Stanowiska pokazowo-wystawiennicze:

  • Dział Projektów – możliwości finansowania badań związanych ze sztuczną inteligencją m.in. w programie Horyzont2020.
  • Most Wiedzy i Most Danych – multidyscyplinarny otwarty system transferu wiedzy oraz repozytorium otwartych danych badawczych.
  • Centrum Transferu Wiedzy i Technologii + e-Pionier – działalność i możliwość współpracy z CTWT na liniach S2B i B2S (science – to- business & business – to – science) oraz finansowanie rozwiązań problemów społecznych lub gospodarczych, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa.
  • Koło Naukowe „GRADIENT” (WETI) oraz Koło Naukowe Informatyki Statystycznej (WFTiMS) – prezentacja projektów studenckich w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Parking

W dniu 14.05.2019 w godzinach 8 – 15 dla wszystkich uczestników konferencji będzie dostępny parking przy ulicy Fiszera. Przy wjeździe należy podać obsłudze hasło „GUT Day for AI” lub „sztuczna inteligencja”.

Ważne informacje:

Materiały do pobrania:

Patronat nad konferencją objęło Radio Gdańsk